Στο όνομα του Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου, επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που μας παρέχετε για να τους παρέχουμε την υπηρεσία που ζητήσατε. Τα παρεχόμενα δεδομένα θα διατηρηθούν για όσο διάστημα διατηρείται η εμπορική σχέση ή κατά τα έτη που είναι απαραίτητα για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις. Τα δεδομένα δεν θα διαβιβάζονται σε τρίτους παρά μόνο στις περιπτώσεις που υπάρχει νομική υποχρέωση. Έχετε το δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση για το εάν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στον Ναυτικό Όμιλο Καλαμακίου, ώστε να έχετε το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, να διορθώσετε ανακριβή δεδομένα ή να ζητήσετε τη διαγραφή τους όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα. Ζητώ επίσης την εξουσιοδότησή σας να προσφέρω προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με αυτά που ζητήθηκαν και να σας διατηρήσω ως πελάτη Εξουσιοδοτώ τη διοργάνωση του αγώνα να χρησιμοποιεί εικόνες και βίντεο του σκάφους και του πληρώματος του για κοινωνικά δίκτυα και έντυπη υποστήριξη, καθώς και προβολή και διάδοση της εκδήλωσης.